Wij zijn er om een zo goed mogelijke samenwerking te bevorderen tussen ouders en het schoolbestuur,
de directie en de leerkrachten van de school en dit enkel en alleen ten bate van het kind op school.

Deze samenwerking omvat:

  • de opvoeding van het kind
  • de veiligheid van het kind
  • de organisatie rond het schoolgebeuren
  • het verzorgen van informatie van ouders naar leerkrachten en omgekeerd

De taak van de ouder/grootoudervereniging

  • neemt initiatieven om de school financieel te ondersteunen
  • is een aanspreekpunt voor de directie van de school
  • is een vertegenwoordiging van de ouders naar de directie toe
  • logistieke ondersteuning bij activiteiten in de school
    (helpende handen bij allerlei soorten activiteiten)

Het hoofddoel blijft natuurlijk steeds om alle kinderen een fijne tijd te geven op de school.

Leden:

Voorzitter: De heer Richard Baltus
Secretaris: Mevrouw Nele Jacquemyn
Penningmeester: De heer Ron Braeken

 De heer Dieter Daamen
 Mevrouw Ine Jaeken
De heer Marc Vranken
Mevrouw Liselotte Schotsmans
Mevrouw Eva Bylois

Contact:

oudervereniging@uiterwaard.be