We zijn een kleine gezellige school gelegen in het hart van Stokkem. We hebben direct contact met de omgeving en zijn open en toegankelijk voor iedereen. Het schoolleven is geïntegreerd in het stadsleven waardoor het vanzelfsprekend is dat kinderen van Stokkem naar onze school komen. Deze vanzelfsprekendheid zet zich voort in het totale schoolleven, dit wil zeggen dat we ons volledig vereenzelvigen met de top 25 die onze eigenheid typeert.

opvoedingsproject

Om deze kwaliteit te garanderen, dienen we ons als team voortdurend in te spannen voor een blijvende fundamentele zorg voor elk kind. We werken vanuit een diep respect en vanuit christelijke waarden die richting geven aan onze opvattingen, handelingen en interpersoonlijke relaties.

We scheppen een veilig schoolklimaat door positief om te gaan met elkaar en met diversiteit, zodat we in onze relaties zowel met kinderen, collega’s en ouders naar elkaar toegroeien.

We willen dat kinderen zich goed voelen bij alle leerkrachten, op de speelplaats, in de eetzaal en bij activiteiten binnen en buiten de klas.
We gaan gewetensvol om met beslissingen omtrent de schoolloopbaan van kinderen en nemen in het belang van het kind andere participanten in alle ernst.

We kijken naar talenten van kinderen en trachten ELK talent op zijn waarde te schatten. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk kinderen van Stokkem in hun eigen omgeving naar school kunnen gaan. We bieden hun kansen aan om te ontplooien op hun eigen ontwikkelingsniveau, op een plek waar ze zich 10 jaar lang geborgen voelen.