Onze school behoort tot het net “gesubsidieerde vrije scholen”.
De inrichtende macht of schoolbestuur is een vzw, vereniging zonder winstoogmerk.

vzw Katholiek Basisonderwijs Elen-Lanklaar-Stokkem
Steenkuilstraat 59
3650 Dilsen-Stokkem

Bestuur

Voorzitter: De heer Jean-Marie Bisschops

Leden

De heer Jan Moors
Mevrouw Ghislaine Vandeboel