Inschrijven in Vrije Basisschool Uiterwaard

Vanaf maandag, 20 april 2020 tot en met maandag, 04 mei 2020 worden ‘broers en zussen’ en
‘kinderen van personeel’ rechtstreeks elektronisch ingeschreven. De school neemt hiervoor
contact op met de betrokken ouders. Ook ouders kunnen contact opnemen met onze
school.
Rechtstreeks elektronisch inschrijven betekent dat u niét naar de school komt, maar via e-mail,
smartphone, telefoon, GSM, Smartschool of brief… de vraag tot inschrijving van uw kind aan de
school stelt. Wij helpen u graag verder als u de vraag tot inschrijving hebt gesteld. Dit kan via
mail op info@uiterwaard.be
Voorlopig geplande inschrijvingen:
Vanaf maandag, 11 mei 2020 worden alle andere kinderen in de scholen ingeschreven.
Op dit ogenblik weten we nog niet hoe dit zal gebeuren, we wachten de beslissing van de Veiligheidsraad af.

(Let wel: deze data en /of de wijze van inschrijven (fysiek of ‘op afstand’) kunnen veranderen
afhankelijk van federale, Vlaamse of lokale beslissingen!)