Wapenstilstand 11 november

Naar jaarlijks traditie herdachten we op maandag 11 november 2019 al onze gesneuvelden van beide wereldoorlogen.
Onze leerlingen droegen de foto’s van alle Stokkemse soldaten.
Bij het monument legden de kinderen een mooie witte roos ter ere van onze helden.

wa4

wa3

wa

wapenstilstand